DiF_09_55.jpg

Inteligentne, czyli jakie?

W perspektywie finansowej 2014-2020 środki publiczne w Unii Europejskiej w sposób szczególny kierowane...

DiF_09_44.jpg

W poszukiwaniu źródeł sukcesu projektu

Kluczem do sukcesu każdego projektu są ludzie. Kompetencje, osobowość, otwartość, zaangażowanie, wspieranie...

DiF_09_14.jpg

Do dotacji z przeszkodami

Start-upy uprawnione są do korzystania z większości konkursów badawczych i inwestycyjnych, aby jednak...

DiF_09_06.jpg

Nie każda młoda firma jest start-upem

Ostatnimi czasy mamy do czynienia z dużą dostępnością pieniądza na rynku, jak również wielu innych form...

Aplikowanie

DiF_09_06.jpg

Nie każda młoda firma jest start-upem

Mateusz Nowak   Dotacje i fundusze 9/2016

Ostatnimi czasy mamy do czynienia z dużą dostępnością pieniądza na rynku, jak również wielu innych form pozafinansowych dla wsparcia przedsiębiorczości. Można stwierdzić, że wchodzimy w etap, gdzie podaż może przeważyć popyt. Trzeba o tym mówić szeroko i otwarcie. Co więcej, jesteśmy również świadkami wypaczenia niektórych pojęć – by nie szukać daleko, są to na przykład „innowacje” i „start-up”.

DiF_09_10.jpg

Pozyskanie inwestora – projekt, do którego trzeba się przygotować

Mariusz Malec   Dotacje i fundusze 9/2016

Pozyskanie finansowania to proces, do którego trzeba się przygotować, jak do każdego innego projektu. Bez dobrego przygotowania trudno będzie osiągnąć sukces lub też warunki wejścia kapitałowego będą niekorzystne dla przedsiębiorcy. Wbrew pozorom zdobycie wsparcia od inwestora wcale nie jest łatwiejsze niż przebrnięcie przez gąszcz dotacyjnej dokumentacji. Problemy zaczynają się bowiem już na etapie pierwszego kontaktu.

DiF_09_14.jpg

Do dotacji z przeszkodami

Start-upy uprawnione są do korzystania z większości konkursów badawczych i inwestycyjnych, aby jednak wziąć w nich udział, muszą pokonać kilka trudności oraz wystrzegać się zagrożeń, jakie wynikają z mnogości i nieznajomości dotacyjnych regulacji. Muszą również zwrócić szczególną uwagę na kilka newralgicznych, z ich punktu widzenia, kryteriów wyboru projektów.

DiF_09_18.jpg

Inkubator przedsiębiorczości – więcej plusów czy minusów?

Inkubator przedsiębiorczości to instytucja, której głównym celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Usługi oferowane przez inkubator stanowią alternatywę dla działalności gospodarczej. Działanie inkubatora przedsiębiorczości opiera się przede wszystkim na usłudze, jaką jest preinkubacja, czyli okres od zarysu pomysłu biznesowego do gotowości zarejestrowania działalności gospodarczej.

Rozwiązania dla innowacji

Zarządzanie projektem

DiF_09_36.jpg

Jak podejść do wyboru narzędzia wspomagającego zarządzanie zasobami na przykładzie agencji UX Symetria

Piotr Sałata   Dotacje i fundusze 9/2016

Dobór odpowiedniego oprogramowania wspomagającego zarządzanie zasobami może przyprawić o zawrót głowy. Ogromna liczba dostępnych narzędzi, różnorodność pod względem licencjonowania i funkcjonalności pozornie pozwala na szybkie znalezienie idealnego rozwiązania dopasowanego do własnych potrzeb. Jednak im więcej wymagań stawiamy przed oprogramowaniem, tym więcej musimy w nie zainwestować. I dotyczy to zarówno czasu, jak i pieniędzy.

DiF_09_50.jpg

Studium wykonalności – porządkujące pismo zawiłej dokumentacji

Maria Jędra   Dotacje i fundusze 9/2016

Unia Europejska wymusza od przedsiębiorcy przygotowanie szeregu dokumentów stanowiących podstawę do oceny przedsięwzięcia planowanego do realizacji i, w efekcie podstawę rekomendowania do dofinansowania. Planowana inwestycja powinna spełniać wymogi określone w regulacjach unijnych, krajowych, jak i regionalnych. Studium wykonalności staje się kompendium wiedzy porządkującym zakres działań, stanowiąc źródło weryfikacji postępu pracy na etapie realizacji projektu.

O tym się (nie) milczy

DiF_09_26.jpg

Dwa kroki przed konkurencją

Dotacje i fundusze 9/2016

Wiele mówi się o „ambicji jednorożca” wśród start-upów – chcą wybić się poza całą resztę, stworzyć coś, czego jeszcze nikt nie wymyślił, opatentować produkt czy technologię, która wręcz zrewolucjonizuje świat. Centrum Projektowania i Budowy Prototypów Malpol udowadnia, że nie trzeba odkrywać zupełnie nowych obszarów, by zostać najlepszym start-upem w regionie. Z Marcinem Walaskiem, prezesem zarządu CPiBP Malpol rozmawia Natalia Michalska.

DiF_09_30.jpg

Prosta Spółka Akcyjna – szansa na pobudzenie innowacyjności

16 lutego 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przedstawiło Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument przewiduje różnego rodzaju diagnozy i propozycje rozwiązań, które mają prowadzić do realizacji zasadniczego celu: uwolnienia własnego potencjału dla odpowiedzialnego rozwoju Polski w tym w zakresie działalności innowacyjnej. Przewiduje on również zarys bardzo interesującego rozwiązania w postaci wprowadzenia nowego typu spółki kapitałowej, nazywanej roboczo Prostą Spółką Akcyjną (PSA).

Aktualności

Cykl bezpłatnych szkoleń „Przedsiębiorstwo z klimatem”

Dotacje i fundusze 9/2016 Tekst otwarty

W ramach kampanii „Autobus energetyczny” utworzono mobilne centrum informacyjne, którego zadaniem jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na terenie 200 gmin. Eksperci jeżdżący autobusem będą tworzyli grupę doradczą, która będzie oferowała nieodpłatną, niezależną i najbardziej aktualną wiedzę na tematy związane ze zmianami klimatu i efektywnością energetyczną. Dla przedsiębiorców przygotowano bezpłatne szkolenia, z których można skorzystać w różnych miastach Polski.

Baza Usług Rozwojowych

Dotacje i fundusze 9/2016 Tekst otwarty

Uruchomiono nową odsłonę portalu znanego pod nazwą „Inwestycja w kadry”. W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rozwoju o Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz uzgodnieniami z Komisją Europejską zmianie uległ regulamin portalu, który 23 sierpnia 2016 r. został zaakceptowany przez Ministerstwo Rozwoju. Do 8 września br. użytkownicy Bazy mogą odrzucić zmiany wprowadzone w regulaminie, jednak skutkuje to zawieszeniem konta w systemie. Brak odrzucenia zmian w tym terminie oznacza akceptację nowej wersji regulaminu.

Konkurs „PROJEKTY APLIKACYJNE”

Dotacje i fundusze 9/2016 Tekst otwarty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako instytucja pośrednicząca ogłosiła konkurs dla Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.

Archiwum