DiF_11_37.jpg

Czy starczy finansów na przyszłość?

Celem analiz i prognoz finansowych nie jest tworzenie arkuszy kalkulacyjnych, które zrobią wrażenie na...

DiF_11_28.jpg

Współpraca nauki z biznesem – alternatywa czy konieczność?

Współpraca uczelni i przedsiębiorców w zakresie prac B+R jest jedną z ważniejszych ścieżek wdrażania...

DiF_11_14.jpg

Biuro w leasingu

Większość przedsiębiorców, poproszonych o wskazanie trzech czynników, które miały największe znaczenie...

DiF_11_08.jpg

Leasing wartości niematerialnych i prawnych

Wiele firm leasingowych posiada w swojej ofercie leasing sprzętu IT. Jednak czy możliwy jest leasing...

Temat numeru

DiF_11_08.jpg

Leasing wartości niematerialnych i prawnych

Ewa Marczak   Dotacje i fundusze 11/2017

Wiele firm leasingowych posiada w swojej ofercie leasing sprzętu IT. Jednak czy możliwy jest leasing oprogramowania oraz usług wdrożeniowych? Oprogramowanie jest wartością niematerialną i prawną, podlegającą amortyzacji. Zatem zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz prawem podatkowym – może być przedmiotem umowy leasingowej – jednak pod pewnym warunkiem.

DiF_11_14.jpg

Biuro w leasingu

Adam Suliga   Dotacje i fundusze 11/2017

Większość przedsiębiorców, poproszonych o wskazanie trzech czynników, które miały największe znaczenie na początku ich drogi biznesowej, jednym tchem wymienia: pomysł, pieniądze i klienci. Sposobem na zabezpieczenie pierwszych dwóch jest leasing. A wtedy, pozostaje już tylko rozwijanie sprzedaży.

Dwutorowe unijne wsparcie dla MŚP

Europa stawia na inwestycje. W najnowszej perspektywie unijnej przeważają programy wspierające małych i średnich przedsiębiorców. Przykładowo w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla przedsiębiorców przygotowywano łącznie prawie 3 mld złotych. Jednak mimo dużej puli środków w programach, nie każde przedsiębiorstwo ma szanse, na bezzwrotne finansowanie. Dlatego, oprócz dotacji, Unia przygotowała instrumenty gwarancyjne, które mają ułatwić dostęp do atrakcyjnych kredytów, leasingów i pożyczek.

Dotacje i fundusze

DiF_11_22.jpg

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

W tekście przedstawiam istotę działalności B+R oraz dokonuję diagnozy sytuacji działalności B+R w polskich przedsiębiorstwach, wykorzystując powszechnie znane narzędzie analizy strategicznej, jakim jest macierz SWOT. Wskazuję również przykładowy unijny program wsparcia działalności B+R, stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie polskich przedsiębiorców w zakresie pozyskania środków na zakup infrastruktury B+R.

DiF_11_33.jpg

Inspirują nas nowe technologie

Działają w branży IT, która zmienia się dynamicznie i wymaga od uczestników tego rynku stałego rozwoju. Koszty zakupu i wdrażania nowych technologii nie należą do najmniejszych, w związku z tym, aby realizować swoje cele strategiczne – korzystają z różnych programów dotacyjnych. Dzięki nim mogą wprowadzać w życie nowe pomysły oraz świadczyć usługi w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt data center. Z Marcinem Bąkowskim, Prezesem Zarządu Sinersio Polska Sp. z o.o. rozmawia Marta Kosicka.

Labirynt finansowy

Strategie na...

Finansowy trend - wynajem długoterminowy

Firmy działające w Polsce powoli odchodzą od kupowania samochodów na własność – zarówno za gotówkę, jak i na kredyt. Obie te formy są stosunkowo mało elastyczne i nie zapewniają atrakcyjnych korzyści dodatkowych. Dlatego obecnie znacznie częściej polskie przedsiębiorstwa decydują się na finansowanie pojazdów w formie leasingu lub wynajmu długoterminowego. Szczególnie ta druga forma zyskała w ostatnim czasie znaczną popularność.

Narzędzia

O tym się (nie) milczy

DiF_11_59.jpg

„Mała” ustawa o innowacyjności - znaczący krok ku lepszemu

W sprawnej procedurze legislacyjnej Sejm nietypowo, bo jednogłośnie, uchwalił tym razem rządowy projekt tzw. „małej” ustawy o innowacyjności. Za jej przyjęciem z poprawkami opowiedział się także w całości Senat. Z podpisem nie zwlekał Prezydent RP, a niezwłoczna publikacja w Dzienniku Ustaw sprawi, że dobre zmiany mają odczuć wszyscy, a zwłaszcza świat nauki i otwartego na innowacje biznesu.

Aktualności

200 mln zł na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej

Dotacje i fundusze 11/2017 Tekst otwarty

Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia –Turystyka”. Dzięki porozumieniu mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej.

Polski Fundusz Rozwoju z nowymi instrumentami

Dotacje i fundusze 11/2017 Tekst otwarty

Grupa PFR uruchomiła zintegrowane centrum informacji i obsługi dla przedsiębiorców, samorządów i instytucji zainteresowanych instrumentami rozwoju. Jest to element realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która przewiduje integrację polskich instytucji rozwojowych poprzez stworzenie silnego centrum kompetencyjnego oraz wzmocnienie ich zdolności finansowania projektów kluczowych dla polskiej gospodarki.

Electric Mobility Europe

Dotacje i fundusze 11/2017 Tekst otwarty

6 lutego 2017 r. zamyka się nabór wniosków wstępnych w ramach międzynarodowego konkursu Electric Mobility Europe. Konkurs skupia się na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia z zakresu elektromobilności i pojazdów elektrycznych.

23. Konkurs w ramach Inicjatywy CORNET

Dotacje i fundusze 11/2017 Tekst otwarty

16 grudnia 2016 r. ogłoszono kolejną edycję międzynarodowego konkursu na badania w branży przemysłowej. Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich.

Archiwum