kredyt_47.jpg

Kredyt na innowacje technologiczne w praktyce

Kredyt technologiczny był jednym z najpopularniejszych konkursów organizowanych w ramach perspektywy...

jak_42.jpg

Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

Wokół dotacji unijnych narosło już wiele mitów, legend i nieporozumień. Przede wszystkim „dotacje są...

nowe_26.jpg

Nowe zasady udzielania zamówień

13 maja 2016 r. podczas osiemnastego posiedzenia Sejmu została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo...

popraw_07.jpg

Popraw warunki bezpieczeństwa w firmie – skorzystaj z dotacji z ZUS

„W tej firmie nie było wypadku już od 342 dni” – takie tabliczki można czasem zobaczyć na drzwiach hal...

Aplikowanie

popraw_07.jpg

Popraw warunki bezpieczeństwa w firmie – skorzystaj z dotacji z ZUS

Openqualis   Dotacje i fundusze 8/2016

„W tej firmie nie było wypadku już od 342 dni” – takie tabliczki można czasem zobaczyć na drzwiach hal produkcyjnych. Stanowi to wartość zarówno dla pracodawcy – prowadzi firmę, w której nie ma zagrożeń, jak i dla pracownika – pracuje w firmie, w której może czuć się bezpiecznie. ZUS daje możliwość poprawienia tego bezpieczeństwa – na dofinansowaniu najbardziej skorzystają mniejsze firmy.

partner_12.jpg

Partner pilnie poszukiwany – gdzie znaleźć dobre jednostki do projektów badawczych?

Pozyskanie środków na realizację innowacyjnych pomysłów badawczych nie jest niemożliwe. Dostępność strumieni finansowania jest bardzo zróżnicowana, jednak bez względu na pochodzenie funduszy (z programów krajowych czy „europejskich”) większość z nich wymaga nawiązania współpracy ze specjalistycznymi jednostkami. Znalezienie w odpowiednim czasie odpowiedniego partnera może być kluczowe dla powodzenia całego projektu.

strategia_16.jpg

Strategia pozyskiwania środków na badania naukowe

Ewa Kocińska   Dotacje i fundusze 8/2016

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie aplikowaniem o środki na projekty badawcze. Narodowe Centrum Nauki, NCBiR, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej czy Komisja Europejska, publikują coraz więcej konkursów, w których swoich sił mogą spróbować zarówno naukowcy, jak i przedsiębiorcy – najczęściej wspólnie. To spore wyzwanie, ale też duża szansa na uatrakcyjnienie prowadzonych badań i finansowanie wykraczające poza podstawowy zakres dotacji statutowej czy też własnych środków na innowacyjne projekty.

Profesjonalny EFS

fundusze_37.jpg

Fundusze dla edukacji

Osiągnięcie priorytetów określonych w Strategii Europa 2020, które zakładają inteligentny i zrównoważony rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu, zależą w ogromnym stopniu od jakości kapitału ludzkiego. Fundusze przeznaczone na edukację w perspektywie 2014-2020 mają wspierać działania, w których obywatele przez jak najdłuższy okres życia i przy wykorzystaniu różnych metod uzyskują kompetencje i kwalifikacje zgodne z potrzebami społeczno-gospodarczymi.

jak_42.jpg

Jak zdobyć dotacje z UE na promocję firmy?

Grzegorz Pigłowski   Dotacje i fundusze 8/2016 Tekst otwarty

Wokół dotacji unijnych narosło już wiele mitów, legend i nieporozumień. Przede wszystkim „dotacje są dla wszystkich, ale nie dla każdego”. Nie pamiętam już kiedy po raz pierwszy i z czyich ust usłyszałem to zdanie, ale bardzo mi się spodobało, bo uważam że w prostych słowach idealnie oddaje sens całego mechanizmu redystrybucji środków unijnych.

Finanse w projekcie

kredyt_47.jpg

Kredyt na innowacje technologiczne w praktyce

Kredyt technologiczny był jednym z najpopularniejszych konkursów organizowanych w ramach perspektywy finansowej wdrażanej w latach 2007-2013. Wraz z końcem stycznia br. Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył pierwszy nabór wniosków w ramach jego nowej odsłony – kredytu na innowacje technologiczne, czyli poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem – blisko 500 firm złożyło aplikacje, a wartość wnioskowanych dotacji pięciokrotnie przekroczyła dostępną pulę środków. Warto wyciągnąć, wnioski przed kolejną odsłoną.

dotacje_51.jpg

Dotacje na sprzęt i budowę hali

Obecna perspektywa finansowa 2014-2020 w szczegółach znacznie odbiega od poprzedniej. Wydawać by się mogło, że szanse na dotacje mają wyłącznie wysoko wyspecjalizowane działania B+R, jednak są sposoby na sfinansowanie również prostszych potrzeb typu budowa hali czy zakup linii produkcyjnej. Trzeba tylko spojrzeć na problem szerzej, bardziej kreatywnie, a możliwości realizacji pojawi się kilka.

Zarządzanie projektem

srodki_61.jpg

Środki unijne na każdy etap działalności innowacyjnej

Wraz z wejściem w życie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, definitywnie zakończył się okres tak szerokiego wsparcia projektów inwestycyjnych, z jakim mieliśmy do czynienia w latach 2007-2013. W zamian za to polskim przedsiębiorcom zaoferowano bogate możliwości finansowania wszelkiej aktywności badawczo-rozwojowej (B+R).

O tym się (nie) milczy

RPO_20.jpg

RPO – nowe rozdanie dotacji dla przedsiębiorstw

Unijna perspektywa 2014-2020 z tygodnia na tydzień nabiera rozpędu – aktualizowane są kolejne dokumenty programowe i ogłaszane nowe konkursy. Dotyczy to w równej mierze programów krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W tym oceanie możliwości przedsiębiorcy i instytucje publiczne próbują wyłowić coś dla siebie. Przed rozpoczęciem aplikowania warto jednak przeanalizować, jakie wymagania musimy spełnić, by etapy oceny formalnej i merytorycznej przejść pozytywnie, otrzymać wymaganą liczbę punktów i w efekcie uzyskać współfinansowanie realizacji swoich planów.

rewitalizacja_21.jpg

Rewitalizacja w perspektywie 2014-2020

Od 18 listopada 2015 r. obowiązuje ustawa o rewitalizacji, która tworzy ramy formalno-prawne do przeprowadzania kompleksowych działań naprawczych na terenach o szczególnej koncentracji problemów. Ustawa określa reguły przygotowania Gminnych Programów Rewitalizacji oraz zestaw fakultatywnych narzędzi, wspierających prowadzenie działań rewitalizacyjnych. Rewitalizacja stała się zadaniem własnym gmin, choć prowadzenie jej nie jest obowiązkowe, daje możliwość skorzystania z funduszy europejskich.

Raport

Aktualności

Zmiany w branży OZE

Dotacje i fundusze 8/2016 Tekst otwarty

23 czerwca Prezydent podpisał ustawę z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, określającą ich lokalizację oraz warunki i tryb budowy. Najważniejsza zmiana dotyczy odległości od zabudowań mieszkalnych i mieszanych (z elementami funkcji mieszkaniowej) oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia.

Regionalne agendy naukowo-badawcze

Dotacje i fundusze 8/2016 Tekst otwarty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło utworzenie RANB, czyli Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych. Mają one pomóc w ubieganiu się o środki na dofinansowanie innowacyjnych działań w branżach przemysłu włókienniczego, turystyki medycznej i energetyki.

WITELO FUND – Fundusz funduszy

Dotacje i fundusze 8/2016 Tekst otwarty

Witelo Fund, to wspólny program Grupy PZU, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju. Fundusz będzie inwestował środki w czołowe światowe fundusze venture capital, aby promować wśród nich Polskę jako miejsca do inwestycji i realizacji innowacyjnych projektów.

Archiwum